fbpx

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności (plików cookies) platformy internetowej ocdrony.pl

I. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest VIVIAMO Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 13 A .

 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w jakichkolwiek formularzach na stronie WWW są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: centrala@viviamo.pl

 6. Zakres danych Użytkownika, który utworzył konto na Platformie i/lub wypełnił formularz Ubezpieczyciela obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,

 2. numer ewidencyjny PESEL,

 3. adres zamieszkania,

 4. adres korespondencyjny,

 5. adres e-mail, telefon,

 6. data urodzenia,

 7. NIP,

 8. REGON,

 9. Nr licencji pilota.

 1. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

II. Pliki cookies

 1. Platforma zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron platformy. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Właściciel platformy – Michał Gumowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Egida Michał Gumowski, pod adresem: ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 206, 10-006 Olsztyn, NIP 5782889035, REGON 280218064, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Właściciel platformy wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 3. możliwości logowania do serwisu;

 4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

 3. Właściciel serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Platformy.

 4. Pliki (cookies) z których korzysta Platforma (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.