fbpx

O produkcie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Dotyczy zawierania umów ubezpieczenia OC pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Grupa ubezpieczeń: 11
Ubezpieczyciel: WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group